Skip to main content

Biomasse

Biomasse er….

50 % spares på varme omkostningerne

Den som vil spare permanet på varmeomkostningerne, skifter til det vedvarende brændsels træ. Priserne på træ har de seneste år udviklet sig stabilt og er stort set uafhængig af priserne af olie og naturgas set på verdensplan.

Forsyningssikkerhed

Træ vokser op igen – også geografisk. I Europa tiltager skovområderne, og dermed og mængden af brændslet træ. Set på årsbasis gror der mere træ op, end der bliver forbrugt. Derved vil træ være til rådighed i den mængde der behøves eller er brug for. En yderligere forsyningssikkerhed er piletræ og popler som gror rundt på de braklagte marker i landbruget.

Beskyt klimaet

Opvarmning med det vedvarende brændsel træ er CO2 neutral. Dette betyder at der ved forbrænding kun bliver frigivet så meget CO2 som et træ optager gennem dens voksetid/grotid via vores atmosfære. Ved at vælge at opvarme med brændslet træ er også at vælge en holdning til klimabeskyttelse.

Højeste opvarmningskomfort

Moderne biomasse anlæg er fuldautomatiske anlæg som er på den nyeste stand hvad teknologien angår, og derved giver man hverken afkald på komfort, sikkerhed eller renhed. Biomasseanlæg er i dag hightech anlæg. ”Biomasse er sikker, ren og komfortabel”.​